บทความต่างๆ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

1. รายชื่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน

2. รายชื่อที่ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ทุนละ 5,000 บาทจำนวน 9 ทุน

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

UN SG appoints María Soledad Cisternas Reyes as his Special Envoy on Disability and Accessibility

UN SG appoints María Soledad Cisternas Reyes as his Special Envoy on Disability and Accessibility

United Nations Secretary-General António Guterres has appointed María Soledad Cisternas Reyes of Chile as his Special Envoy on Disability and Accessibility.

 

"ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

"ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธ

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่น่ารู้ที่สนใจ

เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภท

โครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซูเพื่อคนพิการ"

โครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซูเพื่อคนพิการ"

ตามที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ริเริ่มและร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ" เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่พิการ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา และในปี 2560 มูลนิธิฯ มีคว

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมทางกายและการเคลื่อนไหวตาก การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังหวัดตาก

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมทางกายและการเคลื่อนไหวตาก การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังหวัดตาก

"การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังตาก  นำทีมโดย นายมนเฑียร  บุญตัน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  นายเจริญ  คุวินทร์พันธุ์ เหรัญญิก สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ และ นายสันติ โกสิยานุภาพ  ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์กร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)   กระทรวงแรงงาน  จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S เมื่อใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S เมื่อใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์
ข่าวสารน่ารู้ที่สนใจ 
เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภท

หน้า