บทความต่างๆ

อาจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเลือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

าจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเลือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต

อาจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์กร KSRPD มีหนังสือเชิญขวนให้ส่งผู้แทนเยาวชนคนพิการจำนวน ๔ คน เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประชาสัมพันธ์
เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภทที่ข่าวสารน่ารู้ที่สนใจ

รายละเอียด

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บ๊วยเอ็ง โอวาทวรรณสกุล มารดาของนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสิตปัญญาแห่งประเทศไทย

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุ

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บ๊วยเอ็ง โอวาทวรรณสกุล มารดาของนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสิตปัญญาแห่งประเทศไทย

ประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

ประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่น่ารู้สนใจ

 

เรียนคนพิการทุกประเภท

ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

 

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนคนพิการ (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชน

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวที่น่ารู้น่าสนใจ

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนคนพิการ (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 สมัชชาคนพิการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 สมัชชาคนพิการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามั

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมทีมคณะกรรมการสมาคมแต่ละประเภท ประเภทละ 6 ประเภท ได้แค่ 1.สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 2.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 3.สามาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 4.สมาคมคนพิการแห่งป

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศเทศ นายมณเฑียร บุณตัน บรรยา

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศเทศ นายมณเฑียร บุณตัน บรรยายงาน เข้าร่วมสมัชชาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

หนังสือ แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา

ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ

หน้า