ขอความเป็นธรรมให้กับนายสมเกียรติ ศรีจันทร์

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายคนพิการแต่ละประเภทร่วมยื่นหนังสือต่อท่านประธานกรรมมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ในหัวข้อ ขอความเป็นธรรมให้กับนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ คนพิการที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น 6 คน ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา 2

หมวด: