ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชน

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวที่น่ารู้น่าสนใจ

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนคนพิการ (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

 

คุณสัมบัติของผู้สมัครสนใจ

- เป็นเยาวชนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

- อายุระหว่าง 18-34 ปี

- มีความพิการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์ด้านงานต่างประเทศ

- สามารถเข้าร่วมโครงการได้เต็มเวลา ๒ สัปดาห์

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ )

มีรายละเอียดอยู่ที่ไฟล์งานสามารถดาวโหลดไฟล์ให้นะครับ มี ทั้งหมด 7 แผ่น

***ต้องการสอบถามและสนใจติดต่อ***

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ส่ง(โทรสาร 02-354-5026 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nep.thailand@gmail.com )

******ส่งกำหนด ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

- ผู้ประสานงานโครงการ Ms.So-young kim

อีเมล์ globalchallenge2008@gmail.com

 

ขอขอบคุณครับ