ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ

สวัสดีครับ 
ประกาศประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประสานเชิญคนพิการทุกประเภทความพิการจำนวน ๘,๐๐๐ คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการสนามหลวง โดยศิลปากร ได้ออกแบบและจัดทำนิทรรศการสัมผัสเพื่อคนพิการสายตา ซึ่งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ มีการจัดช่องพิเศษ ทางลาด จัดพื้นที่เฉพาะ จุดพักรอ เพื่ออำนายความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษดังกล่าว
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 1. แบบตอบรับ จำนวน 1 ชุด
 2. รายละเอียดจำนวนคนพิการ 1 ชุด
สามารถดาวโหลดคลิ๊กได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B06UFxJQ4bObTkVLYjZkcV9MRVE

ขอขอบคุณครับที่ประชาสัมพันธ์และที่ร่วมมือครับ