การประชุมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562