"การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

ประชาสัมพันธ์ พี่และน้อง 
มีข่าวสารสื่อที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกประเภท
พี่และน้องๆสนใจสมัคร "การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและโอกาสที่จะได้รับพิจารณาคัดเลือกไปแข่งขันในระดับชาติ

" เปิดรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2560 "

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
เบอร์โทร 0 2643 4988
และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณมากนะครับ

หมวด: