การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)   กระทรวงแรงงาน  จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ กระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญและให้การยอมรับความสามารถของคนพิการมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสาขาที่ทำการแข่งขันจำนวน  20 สาขา ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขาได้รับเหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัล โดยผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และแสดงความชื่นชมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงคนพิการทุกคนที่ได้พยายามพัฒนาตนเองด้านฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อย่างน่าชื่นชม โดยผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน จำนวน
20 สาขา มีดังนี้

1.สาขาระบายสีผ้าไหม นายสิทธิชัย คำแดง

2.สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายเธียร ทองลอย

3.สาขาสานตะกร้า นายสมยศ สังขมาลัย

4.สาขาประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นางสาวฐิติรัตน์ โยทุม

5.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ นางสาวพิชามญซุ์ เอี่ยมวิจารณ์

6.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน นางสาวจุฬาลักษณ์ งามวณิชวงศ์

7.สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ นายวัลลภ ศรีอำพร

8.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสาวชฎาพร เศรษฐปราโมทย์

9.สาขาออกแบบเว็บเพจ นายพุทธมนต์ พูลเปี่ยม

10.สาขาถักโครเชต์ นางหล้า บุญวงษ์

11.สาขาวาดภาพระบายสี  นายพจน์ คุ้มกลิ่นวงษ์

12.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน นายศตพล สุภณิดาเมธัส

13.สาขาเย็บปักถักร้อย นางสาวชนิดา ลากวง

14.สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา นางสาวหวังถวิล ชุดมวิโรจน์

15.สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ นายวัฒนะ พันธุระศรี

16.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ นายชัยพันธ์ ปานเลิศ

17.สาขาออกแบบโปสเตอร์ นายจักรภพ พะตะวงศ์

18.สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ จันตระกูล

 19.สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด นายธเนศ ศิวพรเสถียร

20.สาขาถักนิตติ้ง นางสาวฤติพร เพลา

สามารถอ่านต่อได้ที่มา 

http://www.dsd.go.th/DSD/Home/showhilight/2899