ร่วมหมู่คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์: คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น PC Notebook Tablet โปรแกรม JAWS แม้กระทั่ง Printer Braille ฯลฯ (ตามรูป) รวมทั้งขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ได้ "ฟรี" ที่

"ศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ"

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่: 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Website: http://www.service-pwdsthai.com/
Email: chanai.p@mict.go.th, chaiyasn@gmail.com โทรศัพท์ 0-2141-7038 / 0-2141-7040/0-2141-7056 / 0819821288 โทรสาร 0-2143-804

หมวด: