ประกาศประชาพันธ์ บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัดเปิดรับสมัคร หางานทำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศประชาพันธ์

 

เปิดรับสมัคร หางานทำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นในกลุ่มลิกซิล ตั้งอยู่ 60/2 นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ซอย 11 โครงการ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบธุรกิจการผลิตกรอบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมเส้น เพื่อการส่งของ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 มีพนักงงานทั้งหมด ประมาณ 6,500 คน โดยนโยบายของบริษัทฯ เรามุ่งมั่นสู้การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเปิดกว้างด้านการจ้างงานให้ผู้ที่มีลักษณะความพิการ ดังต่อไปนี้

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. โปสเตอร์ประกาศรับสมัครงาน

2. เอกสารสวัสดิการของบริษัทฯ

3.เอกสารลงทะเบียนสมัครงาน

 

***รับสมัครผู้พิการสำหรับที่เป็นผู้สูญเสียความสามารถทางการเคลื่อนไหว (นิ้ว,มือ,แขน,ขา)***

 

โดยผู้ที่มีความสูญเสียความสามารถดังกล่าว จำเป็นจะต้องสามารถเดินทางมาทำงาน และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อ ที่ คุณอรทัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์หมายเลข 02-529-0474-5 ต่อ 1110 โทรสาร 02-529-0473 เว็ปไซต์ www.tostem.co.th