ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว  เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”  ตำแหน่งประธานสภา

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
“ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”
ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย...
จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

งานชิ้นแรกเซ็นเอกสารแต่งตั้งกรรมการสภาหลายจังหวัด
ทันที จุดมุ่งหมายเป็นองค์กรประสานงาน ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทั้ง7ประเภทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น