ประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่น่ารู้สนใจ

 

เรียนคนพิการทุกประเภท

ข่าวสารน่ารู้เรื่อง ( สนใจสมัครประกวดร้องเพลง "The Dream Stars พิชิตฝัน....สู้ดวงดาว" )

 

ด้วย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดจัดโครงการ “ The Dream Stars พิชิตฝัน...สู้ดาว ”( From Street to Stars Season 2 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสในการแสดงทักษะความสามารถทางด้านการร้องเพลง การเต้นและการเล่นดนตรี โดยผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ายเพลงอาร์เอสต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้คนพิการทุกประเภทสมัครเข้าร่วมคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และกำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ใน วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จังหวัด นนทบุรี รายละเอียดช่องทางการสมัคร และใบสมัครสามารถดาวโหลดได้จากเว็ปกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th

 

ขอขอบคุณครับ คนพิการทุกประเภท