ประชาสัมพันธ์ งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์
สวัสดีครับ พี่น้องคนพิการทุกประเภท ที่มีข่าวสารน่ารู้สนใจ

งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

" สมัชชาโซนภาค ครั้งที่ 1 " 
วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2560
โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

" สมัชชาโซนภาค ครั้งที่ 2 "
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2560
โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

"สมัชชาแห่งชาติ"
วันที่ 3 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

ขอขอบคุณครับ

 

หมวด: