นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บรรยายการประชุมสภาคนพิการทุกประเภท

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2560 และคณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 5/2560 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น.ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร