20180510การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย พก ครั้งที่3 2561

#วาระเร่งด่วน!!ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อคนพิการ หัวข้อสำคัญ การตัดหนี้สูญกรณีกู้เงินกองทุน

หลังประชุม...ได้พูดคุยกับอาจารย์วิริยะนอกรอบเสนอว่าให้อนุคนพิการ สนช. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(พก. กระทรวงการคลัง ผู้แทนคณะกรรมการกกทุนหมุนเวียน) มาพูดคุยเรื่องที่กระทรวงการคลังจะยึดเงินกองทุนคนพิการ 2,000 บาท
เป็นวาระเร่งด่วนที่สุด ...โดยสภาคนพิการและอนุคนพิการจะมีข้อเสนอ...
ร่วมกันให้คณะกรรมการทุนหมุนเวียนประกาศยกเว้นไม่ให้กองทุนคนพิการต้องอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดของทุกกองทุน

โดยอาจารย์มณเฑียรเห็นด้วย โดยจะนัดประชุมเรื่องนี้ในวันพุธที่ 30 พ.ค. นี้และตอนเช้าจะจัดแถลงข่าวในรัฐสภา ร่วมกับกมธ.สังคม

เอกสารแนบมีเนื้อหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กดาวโหลดที่นี้

https://drive.google.com/open?id=1AbTdcgjMcaeOAgo7IEAIdlsrKBKsaMGv