ประชุมเตรียมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเชียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.0

เนื่องด้วยประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดงานอาเซียน ในปี 62 และต้องส่งต่อให้เวียดนาม เป็นเจ้าภาพต่อด้วย

Part1

-จะต้อง Conference ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ทุกกรม ซึ่งจะมีผู้ประกอบการอาเซียนร่วมด้วยใน social Expo

ในงานจะมีการแสดงผลผลิต เชิงงานนวัตกรรม สังคม และมีเวทีวิชาการ

รูปแบบการจัดงาน เบื้องต้นวางกรอบคร่าวๆ 2 วัน วันที่ 3-4 ประธานขอให้ร่วมกันออกความคิดเห็นว่าจะส่งต่อให้เวียดนามอย่างไร

-กรอบจัดงาน วันแรก ร่วมประชุม เครือข่าย 10 ประเทศและagenda วันที่สองเสวนา ต่อยอดเรื่อง social enterprise ชมนิทรรศการ มีฮอลที่ 4 เพิ่มมา ให้ 7 องค์กรคนพิการ ทั้งหมด 4 ฮอลที่จะจัดงาน social Expo

-ดร.เสรี เสนอ ว่าเดือนสิงหา เป็นเดือนของอาเซียน อยู่แล้ว การจัดงานที่จะจัดขึ้นนี้ คือวันที่ 3-5 นี้ ควรจะเน้นในด้าน SME เพราะคนพิการสามารถทำได้ เป็นนายจ้างได้ ควรหันมาเล่นเรื่องนี้ ว่า คนพิการที่เป็นผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง finance เข้าถึง market ได้มากน้อยอ่างไร มีปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้าง เชื่อว่าคนพิการสามารถทำงานเองไม่ต้องจ้างใคร ซึ่งประเด็นนี้ คนพิการมี อุปสรรค มีสิทธิ มีโอกาสและความรู้ความสามารถ ทั้ง 4 อย่างนี้ เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวจะร่วมกันdevelop สนับสนุนผู้ประกอบการคนพิการ เช่น พก สสว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม SME Bank เป็นต้น ถ้าเราจะมี connection เราควรใช้คำว่า Micro Small Medium Enterprise(MSME) ซึ่งจะเป็นกิจการขนาดเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่กิจการที่ใหญ่ขึ้น เช่น พ่อค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็น เริ่มต้นจากรถเข็น จนกระทั่งมีร้านเป็นของตัวเอง เป็นต้น

-คุณธีรวัฒน์ เห็นด้วยกับกรอบการจัดงาน งันที่มีการเสวนา อาจจะเสวนาเรื่องผู้สนับสนุนผู้ประกอบการคนพิการ เราจะเอากรอบแค่ในประเทศไทย หรืหอ ประเทศอาเซียนด้วย อาจจะมี SME หรือ SE จะได้มาแชร์กันว่า best practice จะเป็นอย่างไร

-คุณเสาวลักษณ์ ยังเห็นภาพไม่ชัดว่า งานSocial Expo คืออะไร แล้วจะแสดงอะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง กลัวว่าจะแบ่งประเภทจัดกลุ่มงานไม่ชัดเจน ซึ่งบางคนยังสับสนว่า งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ต่างๆ อาจจะยังทับซ้อนกับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ เช่น ออกแบบอุปกรณ์ หุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการ ประธานรับเรื่องส่งต่อให้ พก.ที่เป็นผู้จัดงาน พิจารณาอีกครั้ง

-ไปดูว่าธุรกิจที่เป็นคนพิการทำอยู่ก่อนแล้ว ว่าเราจะช่วย developed ด้านใดได้บ้าง เช่น โรงงานวีลแชร์ ที่มีผู้ประกอบการเป็นคนพิการ โดยหอการค้า ได้ประสานไปยัง โตโยต้า ให้เข้ามาช่วยเหลือกระบวนการการผลิต จนสามารถผลิตได้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ระบบบริหารจัดการดีขึ้น สามารถปรับขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่ง เรื่องสินเชื่อ Bank กรุงเทพ พร้อมsupport อยู่แล้วหากแผนงานชัดเจน เพียงใช้แค่ความรู้ และเราสามารถหาผู้ประกอบการรายใหญ่ เข้ามาช่วยเหลือ

-ดร.เสรี เสนอว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม “คนพิการควรทำเอง” และกรม ควรเป็นพี่เลี้ยงว่า จะช่วยเหลือ ขยายผลอย่างไร ควรวางยุทธศาสตร์อย่างไร ถอดยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อให้กิจการคนพิการสำเร็จได้ เราควรมีตัวอย่างรูปแบบ อย่างไร แต่สามารถนำไปเสนอให้เวียดนามดูได้ว่า นี่คือการถอดบทเรียนของคนพิการในไทย ซึ่งไทยได้เริ่มทำ MSME แล้ว //เสนอให้ควรแก้ไข TOR “การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน” ให้มี ICHER ด้วย ท่านประธานรับทราบและยินดีแก้ไข

-คุณเสาวลักษณ์ บอกว่า เป็นหนึ่งคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจ มีอุปสรรคคือ การเขียนแผนธุรกิจ และนำเสนอธนาคาร ธนาคารจะมองว่าเทรนธุรกิจนี้ จะขายได้หรือ อาจเพราะว่าเราโนเนม จึงไปขอกู้ที่สำนักนวัตกรรม ต้องเข้าข่าย 3 scale จึงมาปรับให้เข้ากับ scale นั้น แต่ต้องไปแข่งขันกับ 2 scale อีก และถูกถามว่า มีที่ปรึกษาหรือยัง ผ่านการวิจัยรึยัง คือ เงื่อนไขเยอะมาก ขนาดบอกว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญของเราแล้ว แต่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่คนที่ได้ทุน คือ นักวิจัยเอง อยากให้คุยเรื่อง สิทธิ โอกาส ซึ่งอุปสรรคเยอะมากจริงๆ บวกกับการยอมรับ ซึ่ง start up ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรจะดูว่า scale ไหน จะเป็น คนพิการที่กำลังจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการ หรือ คนพิการที่มีกิจการอยู่แล้ว แล้วพัฒนาการผลิต หรือ อาจจะเป็นกิจการที่สามารถเติบโตขึ้นมาเองได้ ควรจะมีหลายๆscale ที่จะนำมาโชว์ในงาน/ประเด็นนี้สามารถเชื่อมโยงกับ ไอชา (ICHER) ได้

-ประธาน ขอให้ที่ประชุมช่วย หา Thai Model ที่เป็น Best Practice มาจำนวน 2-3 กิจการทั้งไทยและอาเซียน ที่จะนำมาโชว์ในงาน เช่น ไทยเบฟ ซีพี

-วาระเพื่อทราบ วาระที่ 3 ใช้คำว่า Celebrate Asean days

-การอบรม trainer ให้คนพิการสามารถมีอาชีพและดำรงชีพอยู่ได้

ประธานสรุปประเด็นที่ประชุม เปิดเทปช่วงนาทีที่ 108 เป็นต้นไป

-แก้ไขกำหนดการ วันที่ 3-4 ย้ายเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีพอาเซียน เป็นวันที่ 3 ส่วนประชุมกรรมการอาเซียน เป็นวันที่ 4

-ประเด็นการเพิ่มคณะกรรมการอาเซียน (member)อาจจะมีการหารือกับกรรมการ และทบทวนเรื่องของmember ว่าสามารถเพิ่มในส่วนภาคอื่น เช่น ICHER หรือ ADF เป็นต้น

-แก้ไขวาระ ช่วงเช้าวันแรกให้ร่วมพิธิเปิด และระหว่างหลังจากนั้นก็ให้เดินชมงาน (เขียนให้ชัดเจนว่าช่วงเวลาไหนที่จะให้คณะกรรมการอาเซียนทำอะไรบ้าง)

-เรื่องอื่นๆ ดร.เสรี หารืองานวันคนพิการสากล ในหัวข้อ Universal Design ซึ่งมีไอเดียที่คิด่วมกันกับสภาคนพิการฯ จะเอาตัว Master Plan มา launched ในงาน ซึ่งจะนำมาเปิดตัวในช่วงเช้าของงาน หาก พก.จัดที่อิมแพค ก็จะไปจัดช่วงเช้าที่นั่นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีรถบัสรับส่งสถานที่ระหว่างโรงแรม Pull man ที่รางน้ำ กับเมืองทอง ซึ่งจะมี UN เข้าร่วมงานด้วย อาจจะจัด launched ครึ่งวันเช้า ครึ่งบ่ายเดินชมงานและเชิญกลับ วันที่ 2 กับ 3 ก้อจะ Universal Design และout put ตัว paper จากการเสวนา apply Universal ใบบริบทต่างๆ อย่างเช่น กระบวนการยุติธรรม คุก ศาล เป็นต้น เนื่องจากอยากจะ แชร์ Across Asean ซึ่งประธานรับดำเนินการไปพูดคุยร่วมกันกับทางอธิบดี พก.และคุณกฤษณะ อีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา 12.05 น.

เบญจมาศ พัฒนโชติ ผู้บันทึก