"ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธ

ประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่น่ารู้ที่สนใจ

เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภท

"ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมคณะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี เปิดรับทั้งคนพิการและไม่พิการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://app.box.com/s/4xqs1zfe0mx2chdxu1416jc5zt2cquo5 (กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด)"