มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S เมื่อใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์
ข่าวสารน่ารู้ที่สนใจ 
เชิญพี่น้องคนพิการทุกประเภท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องตาบอด S2S From Street to stars พร้อมด้วยศิลปิน จาก GMM Grammy / Rs/TRUE และวงออร์เคสตราชื่อดัง

มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S 
เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 
เชิญพบกับศิลปินรับเชิญมากมายจากค่าย GMM Grammy/RS และ TRUE **FREE**

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สอบถามเพิ่มเติม 0 2354 3893
เว็ปไชต์ : www.dep.go.th

ขอขอบคุณครับ