มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ร่วมอภิปรายเรื่อง International Commitment and Instruments on the Rights of Persons with Disabilities
ในงาน The AICHR Training Programme on the Rights of Persons with Disabilities
11 -14 October 2016 Bangkok, Thailand
 

หมวด: