ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

วันนี้ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 - 00:00 น. ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำวินิจฉัยซึ่งเป็นการกลับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ให้รับคำฟ้องจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยไว้พิจารณา กรณีที่กระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2000 ล้านบาท นับเป็นของขวัญปีใหม่จาก #คนดี ที่ทำให้คนพิการได้เฮ !!!

ที่มา: Facebook นายมณเฑียร บุญตัน https://www.facebook.com/mbuntan/posts/1596478793731896

Google : https://drive.google.com/open?id=1OrdyhaMzlLdkidIhAd5h3fqWmUoi0dwm