สธ.จ้างคนพิการกว่า 2,000 คน ทำงานภายในปี 2561

สธ.จ้างคนพิการกว่า 2,000 คน ทำงานภายในปี 2561

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สสส. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจ้างงานคนพิการทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาดภายในปี 2561 จะมีการจ้างงานคนพิการกว่า 2,000 คน เข้าทำงานในหน่วยงาน สธ.ในชุมชน ใกล้บ้าน

 

 

https://www.hfocus.org/content/2016/09/12765

https://drive.google.com/drive/folders/0B06UFxJQ4bObcFotTnEyR1NfdXc

 

fdXc