ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการสภาจังหวัดนนทบุรีชุดใหม่

1.ผู้แทนความพิการแต่ละประเภทประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนนทบุรีชุดใหม่

2.ผลการประชุม ขอแสดงความยินดีกับ นายไวทย์ เหมือนมี ผู้แทนความพิการทางได้การยินและสื่อความหมาย ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนนทบุรี