สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุ

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บ๊วยเอ็ง โอวาทวรรณสกุล มารดาของนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสิตปัญญาแห่งประเทศไทย

เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี