สมัชชาโซภาครั้งที่ 1

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 1 โชนภาคเหนือ ภาคอีสานโดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายมณเฑียร บุณตัน บรรยายงาน เข้าร่วมสมัชชาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเท็ล

หมวด: