รูปโปรโมทงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
“คนพิการร่วมใจ ช่วยชาติ ผ่านวิกฤตโควิด-19”
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม BAIYOKE SKY กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ทางการได้ที่
LINK: https://sites.google.com/view/dth-na2019/  

*** เนื่องจากภาวะ COVID-19 และมาตรการของรัฐบาล ทำให้ต้องปรับและลดขนาดของงานสมัชชาฯ ในปีนี้ ดังนั้นขอความกรุณาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถมีส่วนร่วมติดตามงานสมัชชาทาง Facebook LIVE และ Website ข้างต้นแทน ***

ติดตามข้อมูลข่าวสารของสภาคนพิการได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/disabilitiesth/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLhmuAh9pxPo9Ghn3uv7DGg