สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นการปรับปรุงร่างพรบ.สำนักงานสลาก และนำข้อมูลจากการเสวนามาเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดความรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางก่อนทำการประชาพิจารณ์

ขอส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วย ดังนี้
1. กำหนดการเสวนา
2. ร่างพรบ.สลาก
3. ตารางเปรียบเทียบร่างพรบ.สลากกับฉบับปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองประชาสัมพันธ์ สนง.สลาก 02-5288742

ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ

https://drive.google.com/drive/folders/0B06UFxJQ4bObb0FKU0o4al9fU2c