เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศเทศ นายมณเฑียร บุณตัน บรรยา

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 2 โชนภาค ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศเทศ นายมณเฑียร บุณตัน บรรยายงาน เข้าร่วมสมัชชาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี