โครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซูเพื่อคนพิการ"

ตามที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ริเริ่มและร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ" เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่พิการ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา และในปี 2560 มูลนิธิฯ มีความยินดีที่มอบทุนรวมทุน 30 ทุน มูลค่า 250,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดโครงการ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

2.แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษา

สามารถดาวโหลดไฟล์ทางนี้ : https://drive.google.com/drive/folders/0B06UFxJQ4bObMVIyTnpHcDNrVjg?usp=...