2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

ความภาคภูมิใจของเหล่าคนพิการ คนพิการใต้ร่มพระบารมีจะจดจำคำพ่อนสอนจะร่วมพัฒนาประเทศซาติพึ่งตนเองได้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างยังยืน

หมวด: