ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

PM 2.5

 • 5 โรคที่มากับ “ฝุ่น”
  วันที่ 21-03-2566 384

  5 โรคที่มากับ “ฝุ่น”

 • หน้ากากแบบไหนที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้บ้าง?
  วันที่ 21-03-2566 601

  หน้ากากแบบไหนที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้บ้าง?

 • ระดับสีค่าฝุ่น PM 2.5
  วันที่ 10-03-2566 5630

  ระดับสีค่าฝุ่น PM 2.5

 • ป้องกันตัวยังไง? ในยุค PM2.5
  วันที่ 23-02-2566 720

  ป้องกันตัวยังไง? ในยุค PM2.5

 • ภัยใหญ่ๆ จากฝุ่นเล็กๆ
  วันที่ 23-02-2566 336

  ภัยใหญ่ๆ จากฝุ่นเล็กๆ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา