สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รูปโปรโมทงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
“คนพิการร่วมใจ ช่วยชาติ ผ่านวิกฤตโควิด-19”
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม BAIYOKE SKY กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

QR Code ดาวน์โหลดเอกสารสมัชชา

สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์

ทำอย่างไรให้งานวิจัย "ไม่" ขึ้นหิ้ง - แนวคิดการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทำอย่างไรให้งานวิจัย "ไม่" ขึ้นหิ้ง - แนวคิดการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทำอย่างไรให้งานวิจัย "ไม่" ขึ้นหิ้ง - แนวคิดการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 6/2562

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.

นิตยสารสภาคนพิการ DTH Magazine ฉบับที่ 4 "January 2019 ฉบับเยาวชน"

หน้าปก DTH Magazine ฉบับที่ 4

https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/782619218761207

อ่านนิตยสารสภาคนพิการ DTH Magazine ฉบับที่ 4 "January 2019 ฉบับเยาวชน" ได้แล้ว!

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 8/2561วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 8/2561วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 8/2561วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชมเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชมเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

การสัมมนา "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา : ประเทศไทยกับก้าวต่อไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร" วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.

การสัมมนา "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา : ประเทศไทยกับก้าวต่อไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร" วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ถึงเวลาที่คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับคนอื่นหรือยัง?!

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม 2561 นายเจริญ คุวินทร์พันธู์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำวิธีการในการศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับออทิสติก ตึก APCD TRAINING CENTER BANGKOK (ตรงตึกด้านหลัง ของ APCD )

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม 2561 นายเจริญ คุวินทร์พันธู์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำวิธีก

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม 2561 นายเจริญ คุวินทร์พันธู์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำวิธีการในการศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับออทิสติก ตึก APCD TRAINING CENTER BANGKOK (ตรงตึกด้านหลัง ของ APCD )

หน้า