หน้าปก DTH Magazine ฉบับที่ 4

https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/782619218761207

อ่านนิตยสารสภาคนพิการ DTH Magazine ฉบับที่ 4 "January 2019 ฉบับเยาวชน" ได้แล้ว!

LINK: https://goo.gl/GV6iRF

สารจากนางอรุณี ลิ้มมณี ประธานฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Interview: ความฝันหลากหลายของเยาวชนพิการประเภทต่างๆ
Scoop: บัตรคนพิการ ทำอย่างไร ใช้อะไรได้บ้าง
News: งานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ