สมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเท็ล

สมัชชาโซภาครั้งที่ 1

เวทีสมัชชาคนพิการทุกประเภท ครั้งที่ 1 โชนภาคเหนือ ภาคอีสานโดย นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายมณเฑียร บุณตัน บรรยายงาน เข้าร่วมสมัชชาคนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเท็

ประชาสัมพันธ์ งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์
สวัสดีครับ พี่น้องคนพิการทุกประเภท ที่มีข่าวสารน่ารู้สนใจ

งาน "สมัชชาคนพิการทุกประเภท (โซนภาค)และสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติ

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน "

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน "

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน " เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาของสภาคนพิการ จึงได้จัดส่ง ร่างยุทธศาสตร์ มาให้ทุกท่านให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แน

คนพิการแห่ร้องศาลปกครอง... กระทรวงการคลังยึดเงินกองทุนคนพิการ 2,000 ล้านบาท วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

 แถลงข่าวสภาคนพิการเรื่องรัฐบาลยึดเงินคนพิการ

คนพิการแห่ร้องศาลปกครอง... กระทรวงการคลังยึดเงินกองทุนคนพิการ 2,000 ล้านบาท
โดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
********************************

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

หนังสือ แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคใต้

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา

ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ

"การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

"การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

ประชาสัมพันธ์ พี่และน้อง 
มีข่าวสารสื่อที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกประเภท
พี่และน้องๆสนใจสมัคร "การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

ความภาคภูมิใจของเหล่าคนพิการ คนพิการใต้ร่มพระบารมีจะจดจำคำพ่อนสอนจะร่วมพัฒนาประเทศซาติพึ่งตนเองได้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างยังยืน

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : สุพรรณบุรี"
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครปฐม"
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

หน้า