รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 3/2560 เผยคืบหน้าหลายประเด็น “จ้างงานผู้พิการและสูงอายุ” ทะลุเป้า เตรียมเสนอ ครม. รับทราบ พร้อมกำชับคณะทำงานเร่งวางแผนขับเคลื่อนงาน ปี 61

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 3/2560 เผยคืบหน้าหลายประเด็น “จ้างงานผู้พิการและสูงอายุ” ทะล

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 3/2560 เผยคืบหน้าหลายประเด็น “จ้างงานผู้พิการและสูงอายุ” ทะลุเป้า เตรียมเสนอ ครม. รับทราบ พร้อมกำชับคณะทำงานเร่งวางแผนขับเคลื่อนงาน ปี 61

 

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560 "องค์กรการสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560 "

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560 "

สธ.จ้างคนพิการกว่า 2,000 คน ทำงานภายในปี 2561

สธ.จ้างคนพิการกว่า 2,000 คน ทำงานภายในปี 2561

สธ.จ้างคนพิการกว่า 2,000 คน ทำงานภายในปี 2561

ข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

 

รายละเอียดเนื้อหาสามารถดาวโหลดคลิ๊กที่นี้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าน..พรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

1. รายชื่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน

2. รายชื่อที่ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ทุนละ 5,000 บาทจำนวน 9 ทุน

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น

ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญคนพิการใช้บริการสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ

ประกาศประชาสัมพันธ์  เชิญคนพิการใช้บริการสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ     สวนน้ำ โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ จัดกจิกรรมตอบแทน

ประกาศประชาสัมพันธ์

 

เชิญคนพิการใช้บริการสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ

 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

UN SG appoints María Soledad Cisternas Reyes as his Special Envoy on Disability and Accessibility

UN SG appoints María Soledad Cisternas Reyes as his Special Envoy on Disability and Accessibility

United Nations Secretary-General António Guterres has appointed María Soledad Cisternas Reyes of Chile as his Special Envoy on Disability and Accessibility.

 

หน้า