"การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

"การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

ประชาสัมพันธ์ พี่และน้อง 
มีข่าวสารสื่อที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกประเภท
พี่และน้องๆสนใจสมัคร "การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

2 ธันวาคม 2559 วันคนพิการสากลประจำปี 2559

ความภาคภูมิใจของเหล่าคนพิการ คนพิการใต้ร่มพระบารมีจะจดจำคำพ่อนสอนจะร่วมพัฒนาประเทศซาติพึ่งตนเองได้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยอย่างยังยืน

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : สุพรรณบุรี"
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครปฐม"
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ร่วมอภิปรายเรื่อง International Commitment and Instruments on the Rights of Persons with Disabilities 11-14 ตุลาคม 2016

มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ร่วมอภิปรายเรื่อง International Commitment and Instruments on the Rights of Persons with Disabilities
ในงาน The AICHR Training Programme on the Rights of Persons with Disabilities
11 -14 October 2016 Bangkok, Thailand
 

มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชี้แจงวัตถุประสงค์และผลงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)

มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพบกับท่านนายกรัฐมนตรี

มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยชี้แจงวัตถุประสงค์และผลงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา"
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : สมุทรสงคราม"
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : กาญจนบุรี"
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 จังหวัดนครพนม

ผู้พิธีกรโดย : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครพนม"
วันพุธที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 - 16.30 น.

หน้า