ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่น 5”

วันที่ 05-07-2565 382
ได้จัดทำโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่น 5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการทำการตลาดด้วยช่องทางออนไลน์และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจรประกอบกับเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้าออนไลน์เพื่อใช้ในการประกอบวิชาอาชีพต่อไป
📺📺📺
สมาคมฯ ขอเชิญคนหูหนวกและหูตึงทุกท่านที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเข้าร่วมอบรมโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่น 5” ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในระบบ Zoom เวลา 08.30 – 17.00 น.
📥
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่น 5”
ได้ที่ https://bit.ly/3tBpIQ3 หรือ https://shorturl.asia/Ftp6d อีเมล์ nea.ditp2@gmail.com
ตั้งแต่วันนี้ – 2 กรกฎาคม 2565
👇🏻👇🏻👇🏻
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ประสานงาน โทร. 02-2507-8140

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา