ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก”

วันที่ 05-07-2565 314
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
📣📣📣📣📣
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดทำโครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีความรู้ด้านการค้าและการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ประกอบกับเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการส่งออกและการค้าออนไลน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
📺📺📺
สมาคมฯ ขอเชิญคนหูหนวกและหูตึงทุกท่านที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมโครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในระบบ Zoom เวลา 08.30 – 17.00 น.
📥
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก”
ได้ที่ https://newagri.promptskill.com/register หรือ https://shorturl.asia/8wNfG อีเมล์ nea.ditp2@gmail.com
ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2565
👇🏻👇🏻👇🏻
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ประสานงาน โทร. 02-2507-8156

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา