ขนาดตัวอักษร แสดงผล

วิดีโอ

Video

Time Its Ok To Be Different เราแตกตางกันได้ไม่เป็นไร EP1เซฟขั้นเทพอดิศร (เอ็ม) ธรรมสโรช

วันที่ 11-07-2565 330

 

#It’s OK to be Different.
#เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไร
ออทิสติก ทำอะไรได้บ้าง วันนี้ รายการ It’s OK to be Different”แนะนำ� “เชฟออทิสติก ขั้นเทพ” เอ็ม อดิศร ธรรมสโรช
มูลนิธิออทิสติกไทย จัด”ชุดสื่อสร้างความตระหนักรู้บุคคลออทิสติก” ผ่านรายการ It’s OK to be Different”ออกอากาศผลิตรายการ@Time ททบ.5 และรายการ”ล้านเรื่องเล่า”อมรินทร์ ทีวี “โดยการสนับสนุนจาก”กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ
#มูลนิธิออทิสติกไทย
#สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
11 ก.ค.2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา