ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ผลงานสภา

Achievements

 • สภาคนพิการ โดยนายกสมาคมต่างๆ ร้องให้บอร์ดชาติคนพิการยุติการส่งเงินกองทุนคนพิการเข้าคลัง
  วันที่ 25-08-2566 197

  สภาคนพิการ โดยนายกสมาคมต่างๆ ร้องให้บอร์ดชาติคนพิการยุติการส่งเงินกองทุนคนพิการเข้าคลัง

 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  วันที่ 09-02-2566 899

  สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 • คืนเงินให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  วันที่ 11-08-2565 473

  คืนเงินให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา