ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ติดต่อเรา

Contact us

ข้อมูลติดต่อสภาคนพิการทั้งหมด

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand – DTH

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand – DTH

255 ห้อง 6-8 ชั้น3 อาคาร ศพอ.(APCD) ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี Bangkok, Thailand 10400

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอุตรดิถต์

  • เบอร์โทรศัพท์โทร : น้องปุ๋ย 062-1694165 | เบอร์ไลน์ 081-0398196
  • E-mailE-mail : pui_hachiko@hotmail.com

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต. จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดแพร่

28 ถนนวิชัยราชา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ศูนย์บริการคนพิการจิตใจและพฤติกรรม

วัดศรีบุญเรือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพิษุโลก

816/9 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพิตร

61 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพะเยา

40 ม.2 บ้านโพธิ์ทอง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดน่าน

171 หมู่. 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ. น่าน 55000

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนครสวรรค์

138/91 มบ.ดรีมแลนด์ ม .14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา