ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ป้องกันตัวยังไง? ในยุค PM2.5

วันที่ 23-02-2566 721
ป้องกันตัวยังไง? ในยุค PM2.5
หลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงภัยของฝุ่น PM 2.5 ไป ครั้งนี้พวกเราสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจึงอยากที่จะบอกต่อวิธีที่จะรับมือและป้องกันตัวในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับเจ้าฝุ่น PM 2.5 เพื่อที่ทุกคนจะได้มีภูมิคุ้มกันและไม่เสี่ยงต่อภัยอันตรายทางด้านสุขภาพ
1.ใส่หน้ากากประเกทที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ เช่น หน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐาน
2.หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่คมลพิษอากาศสูง
3.งดการออกกำลังกายกายนอกตัวอาคาร เช่น งดวิ่งในสวนสาธารณะชั่วคราว ให้เปลี่ยนมา ออกกำลังกายภายในตัวอาคารแทน
4.หมั่นตรวจตราไม่เปิดหน้าต่างในช่วงภาวะ PM 2.5 สูง เพื่อป้องการฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้ามาในตัวอาคาร
5.ช่วยกันงดการเผาไหม้ที่ “ไม่” สมบูรณ์ เช่น งดจุดเทียนในตัวอาคาร และนอกตัวอาคารงดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถดีเซลที่ปล่อยควันดำ
6.กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก
และนี่ก็คือวิธีรับมือและป้องกันตัวในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แต่ทั้งนี้ พวกเราก็อยากให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับปริมาณของฝุ่นในแต่ละวันเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ
ที่มา
อ.ผญ.ภัทรวลัย สิรินารา

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา