ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สาระน่ารู้

Information

กลุ่มไหนเสี่ยงมีภาวะข้อสะโพกเสื่อม

วันที่ 25-07-2565 1607
กลุ่มไหนเสี่ยงมีภาวะข้อสะโพกเสื่อม

กลุ่มไหนเสี่ยงมีภาวะข้อสะโพกเสื่อม

ข้อสะโพกเป็นอวัยวะที่ใช้ในการช่วยพยุงและรับน้ำหนักตัว เมื่อเกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมจะมีอาการปวดเคลื่อนไหวลำบาก ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

อาการ : มักมีอาการปวดเวลาเดินบริเวณรอบสะโพกไปยังขาหนีบ รู้สึกว่าสะโพกฝืดตอนเช้าหรือ มีเสียงภายในบริเวณข้อสะโพก

ใครเสี่ยงต่อภาวะข้อสะโพกเสื่อม ?
1. ผู้สูงอายุ โดยเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย
2. ผู้เคยประสบอุบัติเหตุ ที่มีการบาดเจ็บโดยตรงที่ข้อสะโพก
3. ผู้ป่วยที่ใช้ยาบางประเภท เป็นระยะเวลานาน เช่นสเตียรอยด์ทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณข้อสะโพกได้
4. น้ำหนักตัว หรือเล่นกีฬา ทำกิจกรรม หรือทำงานที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อข้อสะโพกเป็นเวลานาน

อ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

https://www.facebook.com/638387949598877/photos/a.638555772915428/4879129118858051/

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา