ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ 26-07-2566 195
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม
รู้หรือไม่? สิทธิอย่างหนึ่งของคนพิการเมื่อได้บัตรประจำตัวคนพิการแล้วนั่นก็คือ สิทธิในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม โดยคนพิการจะสามารถใช้สิทธินี้ได้ในกรณีที่คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามไม่ให้กระทำการนั้นได้

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา