ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เปิดแบบฟอร์ม “หนังสือมอบอํานาจรับเงินผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566 สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้แล้วผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  วันที่ 13-09-2566 3585

  เปิดแบบฟอร์ม “หนังสือมอบอํานาจรับเงินผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566 สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้แล้วผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • วันสุดท้ายแล้ว!! ผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการฯ รอบแรก ยืนยันสิทธิได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากใครยังไม่ได้ทำการยืนยัน รีบทำการยืนยันด่วน!!
  วันที่ 26-06-2566 280

  วันสุดท้ายแล้ว!! ผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการฯ รอบแรก ยืนยันสิทธิได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เท่านั้น หากใครยังไม่ได้ทำการยืนยัน รีบทำการยืนยันด่วน!!

 • กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง?
  วันที่ 19-05-2566 2320

  กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง?

 • โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  วันที่ 01-05-2566 7349

  โอนแล้ว! 200 บาท สำหรับคนพิการที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
  วันที่ 08-03-2566 429

  สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา