ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ตาแดงแบบไหนคือโควิด หรือแค่ภูมิแพ้?

วันที่ 07-09-2566 1687
ตาแดงแบบไหนคือโควิด หรือแค่ภูมิแพ้?

ตาแดงแบบไหนคือโควิด หรือแค่ภูมิแพ้?

ฝีดาษวานรก็ต้องระวัง ส่วนโควิดก็ยังต้องป้องกันอยู่😰
ถึงแม้โควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 จะมีสิ่งที่สังเกตได้เป็นหลักก็คืออาการตาแดงก็ตาม แต่การที่บางคนมีอาการตาแดงอาจไม่ได้หมายความว่าจะติดโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 เสมอไป โดยอาการตาแดงจะสามารถแยกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ดังนี้

1.ตาแดงทั่วไป/ภูมิแพ้
-มีอาการตาแดง (มักจะเป็นสองข้าง) มีน้ำตา และคัน (อาการคันเด่น) นี่คืออาการคันเด่นที่เกิดจากภูมิแพ้
2.ตาแดงโควิด
-มีอาการตาแดง (ข้างเดียวหรือสองข้าง) ไม่มีน้ำตาหรือมีน้ำตาเล็กน้อย มีขี้ตา ไม่คัน มีไข้ หรืออาการจากระบบทางเดินหายใจอื่นๆ นี่อาจจะเป็นอาการของตาแดงของการติดโควิด-19

ทั้งนี้ อาจจะต้องดูไปถึงปัจจัยร่วมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน เช่น 1.มีอาการคันเด่น (คันเด่น = ภูมิแพ้) 2.เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 3.มีประวัติที่สัมผัสกับบุคคลที่มีผลตรวจยืนยันแล้วว่าติดโควิด-19 4.มีอาการจากระบบทางเดินหายใจ ผื่น ไข้

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/327521

#dth #DTH #disabilities #disabilitiesth #โควิด #โควิด19 #โควิดxbb116

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา