ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ถ้ามีบัตรคนพิการจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

วันที่ 21-03-2566 6465
ถ้ามีบัตรคนพิการจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง?
นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่มีสมาชิกถามเข้ามากันในเพจเยอะมากเกี่ยวกับสิทธิของบัตรคนพิการ ว่าถ้าหากเราจดทะเบียนมีบัตรคนพิการแล้วจะสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง 🪪
วันนี้พวกเราจึงได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับสิทธิต่างๆที่มาพร้อมกับการจดทะเบียนบัตรคนพิการไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1.เบี้ยคนพิการ
คนพิการที่มีบัตรประจำตัวความพิการจะได้รับเบี้ย 800 บาท / เดือน
2.การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
คนพิการอายุ 20 ปีขึ้นไป/ผู้ดูแลตามกฎหมาย กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการไม่เกิน 120,000 บาท และกู้รายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท ***ผ่อนชำระดอกเบี้ยไม่เสียดอกเบี้ยภาพใน 5 ปี***
3.การช่วยเหลือทางกฎหมาย
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่มีฐานะยากจน และไม่ได้รับความเป็นธรรม
4.การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรม
คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามไม่ให้กระทำการนั้นได้
5.บริการล่ามภาษามือไทย
-ใช้บริการทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข
-สมัครงานหรือติดต่อประกอบอาชีพ
-การร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นศาล
-การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม หรือสัมนา ฯลฯ
6.ปรับสภาพที่อยู่อาศัย
การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับคนพิการ เช่น การปรับห้องน้ำ, การติดตั้งราวจับ, การปรับสภาพผิวทางเดิน ฯลฯ ในอัตราเหมาะสมไม่เกินร้อยละ 20,000 บาท
7.สิ่งอำนวยความสะดวก
ครม.มติเมื่อ 19 พ.ค. 52 และ 20 พ.ย. 55 ให้หน่วยงานราชการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงคนพิการได้ ผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
8.ผู้ช่วยคนพิการ
ผู้ช่วยคนพิการให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ช่วยเพื่อให้ประกอบกิจวัตรประจำวัน วันละไม่เกิน 1 ชม. เดือนละไม่เกิน 180 ชม.
9.สิทธิทางอาชีพ
คนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์พัฒนาแรงงานฝีมือจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
10.สิทธิทางการศึกษา
มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงปริญญาตรี และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
11.ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ
การลดหย่อนค่าโดยสาร ดังนี้
1.รถไฟฟ้า BTS ขึ้นฟรีทุกสถานี
2.รถไฟฟ้า MRT ขึ้นฟรีทุกสถานี
3.แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ขึ้นฟรีเฉพาะสายสีน้ำเงิน (City Line)
4.การบินไทยลด 50% /ผู้ดูแลคนพิการ 1 คน ลด 25% ลดเฉพาะในประเทศ
5.รถ ขสมก. และรถร่วมบริการของ ขสมก. ทุกประเภทลดค่าโดยสาร 50%
6.บขส. ลด 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
7.เรือโดยสาร ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟากขึ้นฟรีได้
8.รถไฟลดค่าโดยสาร 50%
12.สิทธิทางการแพทย์
-การตรวจวินิจฉัย
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ
-การแนะแนวให้คำปรึกษา
– บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา, เวชภัณฑ์, การศัลยกรรม, กายภาพบำบัด ฯลฯ
อ้างอิงข้อมูลจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา