ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น “ผู้ดูแลคนพิการ”

วันที่ 05-04-2566 358
ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น “ผู้ดูแลคนพิการ”
สวัสดีค่ะ วันนี้ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นอกจากเราจะทำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้ว ครั้งนี้เราก็ขอทำหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้ซึ่งคอยอยู่ใกล้ชิดกับคนพิการ นั่นก็คือผู้ดูแลคนพิการนั่นเองค่ะ โดยคำถามแรกๆมักจะเกี่ยวกับการนำตนเองเข้าสู่ระบบการเป็นผู้ดูแลคนพิการ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงวิธีการเป็นผู้ดูแลคนพิการกันค่ะ
ผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการที่อาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการแจ้งได้ว่าอุปการะหรืออาศัยอยู่ด้วยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ ให้มีหนังสือจากข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, หรือประธานชุมชนแห่งนั้นรับรองว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการจริง
อ้างอิงข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา