ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

บัตรทอง เพิ่มสิทธิรักษาหลอดเลือดอุดตัน(EVT) 🩸

วันที่ 08-06-2566 1032
บัตรทอง เพิ่มสิทธิรักษาหลอดเลือดอุดตัน(EVT) 🩸

บัตรทอง เพิ่มสิทธิรักษาหลอดเลือดอุดตัน(EVT) 🩸

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือภาวะหลอดเลือดตีบ ทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมอง ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ รายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ราย/วันทั่วโลก

ที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือด (Alteplase) ได้ฟรี ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด แต่ปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีการรักษาที่เรียกกันว่า “การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment (EVT)” และมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันแล้วว่า หากใช้ EVT ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด จะทำให้การรักษาได้ผลที่ ‘ดีกว่า’ ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตและพิการได้ ‘มากกว่า’ การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียว

ก่อนหน้านี้ อุปกรณ์สำหรับใช้รักษาด้วยวิธี EVT ยังมีราคาที่ ‘ค่อนข้างสูง’ จึงทำให้ระบบบัตรทองยังไม่มีการสนับสนุนค่าบริการส่วนนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงสนับสนุนทุนให้กับทีมวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบประเมินความคุ้มค่า หลังจากทำการประเมินแล้วพบว่ายังอยู่ภายใต้ศักยภาพระบบบริการของประเทศไทยที่สามารถทำได้ ส่วนความพร้อมของการให้บริการและทำหัตถการด้วย EVT ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ให้บริการ EVT ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 52 แห่ง (ภาคกลาง 40 แห่ง / ภาคเหนือ 6 แห่ง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง / ภาคตะวันออก 1 แห่ง / ภาคใต้ 2 แห่ง)
.
ภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้พิจารณาเพิ่มการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี EVT เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบ ‘บัตรทอง’ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันที่เข้าเกณฑ์การรักษาแล้ว ไม่ว่าจะมีข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่ก็ตาม

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #หลอดเลือดอุดตัน#บัตรทอง #สปสช

อ้างอิงข้อมูลจาก
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/photo/?fbid=630781619084179&set=a.301244428704568

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา