ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ฟื้นฟูได้ อาการ “Long COVID”

วันที่ 06-07-2565 358
ฟื้นฟูได้ อาการ “Long COVID”

ฟื้นฟูได้ อาการ “Long COVID”

Long Covid คือกลุ่มอาการหรือความผิดปกติ ภายหลังจากการที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันมีแนวทางในการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายโดยการออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่มีอาการ Long Covid สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ง่ายๆ ด้วยการออกกำลังกายภายในแต่ละระยะ ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 :
เตรียมความพร้อมของร่างกาย ควรใช้การเดิน ฝึกการหายใจเข้า – ออกให้สุดแบบช้า ๆ ให้อยู่ในระดับไม่เหนื่อยหรือเหนื่อยเล็กน้อย

สัปดาห์ที่ 2 :
ออกกำลังกายในระดับเบา เช่น การเล่นโยคะเบา ๆ และเพิ่มระยะเวลาเป็นวันละ 10 – 15 นาที และให้อยู่ในระดับรู้สึกเหนื่อยเพียงเล็กน้อย

สัปดาห์ที่ 3 :
ออกกำลังกายในระดับปานกลาง เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ วิ่งเหยาะ ๆ เป็นต้น

สัปดาห์ที่ 4 :
เพิ่มความซับซ้อนในการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง การวิ่งไปด้านข้าง และสามารถสลับวันในการออกกำลังกายได้ เพื่อไม่ให้ร่างกายออ่นเพลีย

สัปดาห์ที่ 5 :
ในระยะนี้สามารถกลับไปออกกำลังได้ตามปกติและ สามารถเพิ่มระดับความหนักของการออกกำลังกายได้เท่าที่สามารถทำได้

หากรู้สึกอ่อนเพลีย หรืออ่อนล้าในวันถัดไปแนะนำให้พัก และลดระดับความหนักของการออกกำลังกายลง

อ้างอิง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/555294396088889/

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา