ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2023

วันที่ 03-03-2566 263
วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2023
วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้เป็น “วันการได้ยินโลก” หรือ World Hearing Day โดยวันดังกล่าวก็ได้เดินทางมาถึงปีปัจจุบัน หรือนั่นก็คือ ปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันการได้ยินโลกนั้นมีขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินและการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในทุกช่วงชีวิต ซึ่งปัญหาการสูญเสียการได้ยินนั้นถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในด้านสาธารณสุขที่ส่งผลต่อผู้คนในทุกช่วงวัย
ทำไมต้องเป็นวันที่ 3 มีนาคม?🤔
สาเหตุที่ WHO ได้กำหนดให้วันที่ 3 เดือน มีนาคมเป็นวันการได้ยินโลกนั้นก็มาจากการที่วันที่ 3 และเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่ 3 นั้นมีเลข 3 ซึ่งคล้ายคลึงกับใบหูทั้งสองข้าง 👂🏼👂🏼 ซึ่งคาดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการจดจำต่อผู้คน

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา