ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันเริ่มใช้พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

วันที่ 21-02-2566 446
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันเริ่มใช้พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

นอกจากคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายที่เราให้ความสำคัญกันแล้ว ในสมัยนี้ คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก

 

และในวันนี้เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีพ.ศ. 2551ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย เพราะเป็นวันที่มีการเริ่มใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต นั่นเอง

 

โดยปัจจุบันนี้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต นั้นได้มีมาถึง พ.ศ. 2562 แล้ว แต่ก็ยังมีการถกเถียงกันในประเด็นเรื่องของการบัญญัติคำต่างๆใน พ.ร.บ.ดังกล่าว เช่น การใช้คำนิยาม และการกำหนดเกณฑ์สภาวะทางจิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษา

 

พวกเราสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากจะขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิของผู้พิการแล้ว เราก็อยากที่จะผลักดันในด้าน พ.ร.บ. สุขภาพจิตเพื่อให้ผู้คนในสังคมนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายที่ดีแล้ว ก็ต้องมีคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจที่ดีอีกด้วย

 

สามารถดูข้อมูลพ.ร.บ.สุขภาพจิต ปีพ.ศ. 2551 ได้ที่

https://omhc.dmh.go.th/law/files/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF_110315_forweb.pdf

 

สามารถดูข้อมูลพ.ร.บ.สุขภาพจิต ปีพ.ศ. 2562 ได้ที่ 

https://www.pph.go.th/uploads/pdfFile/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdfข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา